Blog Center
  1. Home >
  2. Blog >
  3. Blog Detail

Lò sấy tự chế

Jun 11, 2014 Năm sản xuất: 2011 Đơn vị đặt chế tạo: C ng ty Tuyển than H Lầm – Quảng Ninh ***** * Th ng số kỹ thuật: - K ch thước hữu ch l sấy (LxWxH): 3000 x 2000 x 2500 mm (C thể chế tạo theo y u cầu kh ch h ng) - Kết cấu l : bằng th p h nh tại l n khung xương l ; b n

Relate Blog

toTop
Click avatar to contact us
Hi,may I help you with products, price, etc?
Chat Online